Witam na Słowacji w kraju Nitrzańskim

Nitrzański kraj jest położony na południowym zachodzie Słowacji. Nitra położona jest na pograniczu między żyznymi nizinami i obszarami górskimi. Kraj jest, oprócz ciągle istotnej produkcji rolniczej, znany ze swoich źródeł termalnych, co było przesłanką do zbudowania uzdrowiskowych i relaksacyjnych ośrodków w wielu miejscach w kraju, jak również budowli historycznych w dobrym stanie i interesującymi okolicami na wycieczki krajoznawcę. Nitra jest też znaczącym ośrodkiem kultury z bogatą całoroczną ofertą imprez kulturalnych dla zwiedzających ten kraj.

Kraj Nitrzański

Południowa część kraju jest pokryta niziną o minimalnych różnicach wysokości. Wraz z wielką ilością przepięknych zakątków lasów łęgowych i poszczególnych atrakcyjnych pod względem turystycznym miejsc daje przesłanki do planowania interesujących wycieczek. Można zwiedzić Centralne Słowackie Obserwatorium Astronomiczne w Hurbanowie, zabytek techniki wodny młyn w Kolarowie lub rozkoszować się scenerią przyrody na Podunajskiej trasie rowerowej między Komarnem i Sturovem. Wyjście na Zobor, wznoszącym się nad Nitra, nagrodzi przepiękną scenerią szerokiej okolicy. Można kontynuować trasę po szlakach turystycznych zalesioną krainą i zwiedzić niektóre z ruin grodów Cymes, Hrusov, Oponice lub Topolclansky hrad.

W literaturze mówi się o Nitrze jako o najstarszej osadzie typu miejskiego na Słowacji (z lat siedemdziesiątych IX wieku). Na przełomie VIII i IX wieku uformowało się tutaj samodzielne politycznie Księstwo Nitrzańskie, na czele którego stał książę Pribina. Był on pierwszym znanym władcą Słowian, których uważa się za protoplastów dzisiejszych Słowaków. Pribina wybudował w Nitrze w 828 roku pierwszy chrześcijański kościół na terytorium dzisiejszej Słowacji.
Pod względem turystycznym atrakcję stanowi wycieczka na górę Zobor. Oprócz przepięknego widoku na Nitrę i okolicę, oferuje przyjemne spacery po parku leśnym po trasie szlaku edukacyjnego Zobor. Szlak powrotny z góry Zobor prowadzi przez dzielnice miasta z winnicami, także turyści mogą się zatrzymać w którejś z małych winiarni, znanych z oferty win o przyjemnym smaku